Betonherstellingen

Betonrot is een term die gebruikt wordt voor bepaalde schade aan gewapend beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Roesten is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het beton barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van het beton en aldus voor de gehele betonconstructie. Betonrot komt meestal voor in betonelementen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, of wanneer het element niet goed ontworpen of uitgevoerd werd, ook tijdens de levensduur.

Om deze herstellingen uit te voeren zal SC Reno eerst al de losse delen rond de betonwapening verwijderen, en de ondergrond reinigen onder hoge druk om de hechting van de herstelling te garanderen. De betonwapening zal dan behandeld worden met een betonwapeningsbeschermer (anti- roest). Daarna worden de herstellingen uitgevoerd met hiervoor geschikte betonherstelmortels.

Hierbij word de oorspronkelijke vorm en structuur zo dicht mogelijk geëvenaard.

Uitvoeren betonherstellingen en aanbrengen waterdichte betoncoatings te Schoten.